Sünkroonkahlajad

Naaskelnoka kahlamisviis eristub enamikest meie teistest kahlajatest. Oma köverat nokka liigutatakse U-tähe kujuliselt järjepanu vasakult-paremale ja paremalt-vasakule, nii et noka köver tipp kahlab täpselt pöhjaga paralleelselt. Ja kui kaks naasklit satuvad körvuti olles samasse rütmi, liiguvad nad täpselt nagu södurid marsisammu.

Mulisejad

Naaskelnokad on ühed huvitavamad linnud, seda nii välimuse kui ka käitumise poolest. Kuna naasklite hea pildistamise aeg on üsna piiratud, siis nende käitumist kiiresti tundma öppida ei ole vöimalik. Seevastu öpid igal kohtumisel nende kohta midagi uut. Viimane kord pildistasin neid kohas, kus olid koos mitmed naasklipaarid. Olles riiaka loomuga, ei soovi nad oma toidulauda... Continue Reading →

Noor naaskelnokk

Naaskelnokk on meil kaitsealune liik ning tema nägemine pakub alati suurt rõõmu. Selleaastased noored linnud annavad lootust, et võime neid kohata ka järgnevatel aastatel.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑