Kits kärneriks

  Kena meenutada, et talv algas täitsa talve moega. Paksu lumega on aga kitsedel raske toidupoolist leida. Üks noor sokupoiss vöttis julguse kokku ja seadis keskpäeval sammud küla vahele, et maitsvate elupuudega maiustada.

Peotäis värvi

Jäälind Saaremaal ei pesitse, kuid talviti vöib vilunum silm/körv möningaid siiski jögede ääres vöi sadamates märgata. Kuna tema esinemine on meil üsnagi juhuslik, siis ei ole ma osanud tema pildistamisest senini ka suurt unistada. Möned päevad tagasi panin aga tähele, et üks lind on jäänud möneks ajaks paigatruuks ning see andis lootust, et ehk on... Continue Reading →

Neli kanget

Neli kanget sookurge otsustasid talveks meile jääda, ehkki meie talvine kliima ei ole neile vähimalgi määral söbralik. Seni on edukalt üle elatud suur lumetorm, kuid ees ootab veelgi raskem katsumus - tulemas on kröbe pakane.

Talve völu

Nädala jooksul on talv näidanud töelist talve nägu. Köike seda ilu on nii palju, et ringi söites ei suudagi otsustada, mida pildile püüda ja mida jätta, proovid lihtsalt seda köike silmadega sisse ahmida. Möni klöps on önneks ikka tehtud ka... nii juhuks kui peaks taaskord tulema kümne aasta pikkune lumepöud siin pehme kliimaga saarel. Siis... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑