Sünkroonkahlajad

Naaskelnoka kahlamisviis eristub enamikest meie teistest kahlajatest. Oma köverat nokka liigutatakse U-tähe kujuliselt järjepanu vasakult-paremale ja paremalt-vasakule, nii et noka köver tipp kahlab täpselt pöhjaga paralleelselt. Ja kui kaks naasklit satuvad körvuti olles samasse rütmi, liiguvad nad täpselt nagu södurid marsisammu.

Kisaköri

Naerukajakas on linnuriigi esindajate seas oma kriiskava ja löputu kajakakisa töttu kindlasti üks häälekamaid. Sedakorda maandus naerukajakas tuttpüti pesale ja justkui narrides peletas oma kisaga pesaomanikke eemale.

Pärl metsajärvel

Ühes vanas karjääris, mida nüüd vöib ka juba metsajärveks nimetada, olen viimastel aastatel jälginud ühe sarvikpütipaari toimetamisi pesa punumisest poegade kasvatamiseni. Ehkki varasemalt ei ole neil pesitsemine olnud väga edukas, siis ehk sel aastal läheb paremini. Vaieldamatult on nad selle järve pärlid.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑