Kisaköri

Naerukajakas on linnuriigi esindajate seas oma kriiskava ja löputu kajakakisa töttu kindlasti üks häälekamaid. Sedakorda maandus naerukajakas tuttpüti pesale ja justkui narrides peletas oma kisaga pesaomanikke eemale.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑